Dr. Öğr. Üyesi FATMA ÇOŞKUN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi FATMA ÇOŞKUN

T: (0282) 250 2162

M fcoskun@nku.edu.tr

W fcoskun.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Gıda Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞžİ ANABİLİMDALI
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL UNİİVERSİTY
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA UNİVERSİTY
2003-
Dr. TRAKYA UNİVERSİTY
2001-
Araş. Gör. TRAKYA UNİVERSİTY
1994-
İdari Görevler
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2009-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2007-
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2006-2007
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2005-2006
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2003-2004
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Fermantasyon Teknolojisi
Gıda Hijyeni ve Üretimi
Gıda Mikrobiyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇOŞKUN F., Microbiological Quality and Sensory Properties of Tarhanas Produced by Addition Saccharomyces cerevisiae and Sourdough as Starter Culture after Different Fermentation Periods, Asian Food Science Journal, vol. 6, pp. 1-8, 2019.
Özgün Makale ..
2. ÇOŞKUN F., KAYİŞOĞLU S., Besin etiketi okuma alışkanlıklarına ve etiket okumanın satın alma tercihlerine cinsiyetin etkisi: Tekirdağ ili örneği, Akademik Gıda, vol. 16, pp. 422-430, 2018.
Özgün Makale CAB Abstracts
3. ÇOŞKUN F., KAYİŞOĞLU S., The effect of education levelon the food label readinghabits, Journal of Human Sciences, 2018.
Özgün Makale Google ScholarIndex Copernicus InternationalJ-GateMichigan eLibraryMichigan State University Libraries CatalogTÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama MotoruTÜBİTAK Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT)Western Michigan University Libraries CatalogWorldCat
4. ÇOŞKUN F., ARICI M., GÜLCÜ M., ÇELİKYURT G., MİRİK M., Physicochemical, Functional and Microbiological Properties of Hardaliye Beverages Produced From Different Grapes and Collected from Different Households, Journal of Agricultural Sciences, vol. 24, pp. 278-285, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ARICI M., ÇOŞKUN F., ÇELİKYURT G., MİRİK M., GÜLCÜ M., TOKATLI DEMİROK N., Some technological and functional properties of lactic acid bacteria isolated from hardaliye, Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 23, pp. 428-437, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. ÇOŞKUN F., KAYİŞOĞLU S., The effect of the income level of consumers on the reading habits of food labels in Tekirdag province, International Refereed Journal of Engineering And Sciences, pp. 107-132, 2017.
Özgün Makale ISRA,Open Access Journals,.....
7. ÇOŞKUN F., A Traditional Turkish Fermented Non-AlcoholicBeverage, “Shalgam”, Beverages, vol. 4, pp. 1-13, 2017.
Derleme Makale DOAJ, FSTA
8. ÇOŞKUN F., A Traditional Turkish Fermented Non-Alcoholic Grape-Based Beverage, “Hardaliye", Beverages, 2017.
Derleme Makale DOAJ, FSTA , CLOCKSS, e-Helvetica
9. ÇOŞKUN F., KAYİŞOĞLU S., Besin etiketi okuma alışkanlıklarına tüketici yaşının etkisinin araştırılması, Journal of Human Sciences, vol. 13, pp. 4876-4890, 2016.
Özgün Makale Google scholar Erişim Linki
10. ÇOŞKUN F., KORUCU D., Some properties of Tomas cheese and identification of lactic acid bacteria isolated from Tomas cheese, Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol. 10, pp. 152-156, 2016.
Özgün Makale J-gate, Cross Ref, Google Scholar, SAO/NASA, arXiv, ANED Erişim Linki
11. KAYİŞOĞLU S., ÇOŞKUN F., Determinatıon Of The Level Of Knowledge Of Consumers About Food Additives, Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol. 10, pp. 53-56, 2016.
Özgün Makale J-gate, CrossRef, Google scholar, SAO/NASA, arXiv, ANED Erişim Linki
12. ÇOŞKUN F., TIRPANCI SİVRİ G., DEMİRCİ A. Ş., Anti-Yeast Effects of Some Commercial Essential Oils against Food-Related Yeasts, Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol. 10, pp. 83-88, 2016.
Özgün Makale J-Gate, CrossRef, Sao/Nasa, The arXiv, ANED, Google Scholar Erişim Linki
13. ÇOŞKUN F., YILMAZ İ., DEMİRCİ A. Ş., The Microbiological Quality of Frankfurters Sold in Tekirdag, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2015.
Özgün Makale CABI, DOAJ EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK ULAKBİM
14. ÇOŞKUN F., Tarhananın Tarihi ve Türkiye’de Tarhana Çeşitleri, Electronic Journal of Food Technologies, 2014.
Özgün Makale google academic
15. ÖZEN F., ÇOŞKUN F., Effect of Herbal Extracts Addition on Microbial Composition and Sensory Properties of Tekirdag Meatballs, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2014.
Özgün Makale CABI CABIDOAJ DOAJEBSCO EBSCOFAO AGRIS FAO AGRIS INDEX COPERNICUS INDEX COPERNICUSTUBİTAK-ULAKBİM TVBBVT TUBİTAK-ULAKBİM Agriculture, Veterinary and Biological Sciences Database Proquest Tarım ve Çevre Bilimleri Veri Tabanı tarafından taranmaktadır / Indexed by Proquest Agricultural & Environmental Science Database
16. ÇOŞKUN F., ÇAKIR E., Effect of the addItIon of dIfferent spIces on some characteristics of boza during storage, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014.
Özgün Makale Google Scholar
17. ŞEKERCİ A., ÇOŞKUN F., İstanbul İlinde Satışa Sunulan Tahin Helvalarında Aflatoksin Varlığının Belirlenmesi, Dünya Gıda, 2014.
Özgün Makale Google
18. Coskun F., T. S. G., Hardaliye: a beverage produced by the fermentation of grape juice, Current Opinion in Biotechnology, 2013.
Özgün Makale SCI
19. Tirpanci S. G., C. F., B. G. S., Utilization of food waste products by fermentation processes., Current Opinion in Biotechnology, 2013.
Özgün Makale SCI
20. ÇOŞKUN F., Production of couscous using the traditional method in Turkey and couscous in the world., African Journal of Agricultural Research, 2013.
Özgün Makale Open J-Gate,Animal Science Database, Biocontrol News and Information, Biofuels Abstracts, Botanical Pesticides,CAB Abstracts,CABI´s Environmental Impact,Crop Physiology Abstracts,Crop Science Database,Dairy Science Abstracts, Entomology Abstracts, Environmental Sciences and Pollution Management, Field Crop Abstracts, Forest Products Abstracts, Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Agricultural Engineering Abstracts,Agroforestry Abstracts, Animal Breeding Abstracts,Animal Production Database,SCImago,Google Scholar,Genamics Journal Seek,TEEAL,DOAJ,EVISA,NAAS,Research Gate,Scientific Information Database (SID),Global Impact Factor,Animal Science Database, Biocontrol News and Information, Biofuels Abstracts, Botanical Pesticides, CAB Abstracts, CABI´s Environmental Impact, Crop Physiology Abstracts, Crop Science Database, Dairy Science Abstracts, Entomology Abstracts, Environmental Sciences and Pollution Management, Field Crop Abstracts, Forest Products Abstracts,Forest Science Database, Forestry Abstracts, Grasslands and Forage Abstracts, Helminthological Abstracts, Horticultural Science Abstracts, Irrigation and Drainage Abstracts, Leisure, Recreation and Tourism Abstracts, Maize Abstracts,Nematological Abstracts
21. ÇOŞKUN F., KAPTAN B., Gıda Ambalajlarından Kaynaklanan Migrasyonun Gıda Güvenliği Açısından Önemi, Dünya Gıda, 2012.
Özgün Makale Tübitak Ulakbim ,Copernicus
22. ÇOŞKUN F., ARICI M., Çelikyurt G., Gülcü M., Changes Occuring at The End of Storage in Some Properties of Hardaliye Produced by Using Different Methods, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 2012.
Özgün Makale CABI, DOAJ,EBSCO,FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS,TUBİTAK ULAKBİM
23. ÇOŞKUN F., Trakya’da geleneksel bir yemeğimiz:Sini mantısı, Dünya Gıda, 2012.
Özgün Makale Ulakbim, Index Copernicus
24. ÇOŞKUN F., Şenoğlu C., The effect of using different levels of calcium carbonate on the physical, chemical and sensory properties of yoghurt, The JOURNAL OF FOOD, vol. 36, pp. 129-135, 2011.
Özgün Makale CAB Abstracts, Index Copernicus, EBSCO, ULAKBİM, DOAJ
25. ÇOŞKUN F., ARICI M., Hardaliyenin Bazı Özellikleri Üzerine Farklı Hardal Tohumları ve Üzüm Çesitleri Kullanımının Etkisi, Academic Food Journal, 2011.
Özgün Makale CAB Abstracts, Global Health, Food Science and Technology Abstracts (FSTA), Index Copernicus
26. ÇOŞKUN F., Antimicrobial Activity of Some Spices and Spice Extracts Used in Foods., Academic Food Journal, 2010.
Özgün Makale CAB Abstract i Global Health, FSTA, Index Copernicus
27. ÇOŞKUN F., TURHAN H., A research on vitamin usage habits and factors affecting this habits in İstanbul, Marmara Pharmaceutical Journal, 2010.
Özgün Makale ABC Chemistry free chemical information, CAS, DOAJ, EBSCO, GOOGLE, J-Gate, Scopus, Index Copernicus, Sci fınder, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline
28. ÇOŞKUN F., Microbiological Characteristics of Some Spices Sold in Tekirdağ Markets, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 2010.
Özgün Makale CABI, DOAJ, AGRIS/CARIS, FAO AGRIS; Tübitak Ulakbim,
29. COŞKUNTUNA L., KOÇ F., ÇOŞKUN F., Effect of Chemical Content and Physical Characteristics on Nutritional Value of Wheat Varieties Collected from Thrace Region, Pakistan Journal of Nutrition, 2008.
Özgün Makale ASCI-Database CABI Cambridge Scientific Abstract Chemical Abstract Services Directory of Open Access Journals FSTA ISI Web of Knowledge SCIMAGO SCOPUS Thomson ISI
30. ÇOŞKUN F., Determination of some microbiological properties of dough leaves for börek production sold in yufka workshops in center of Tekirdağ Province, ournal of Tekirdağ Agricultural Faculty., 2007.
Özgün Makale CABI, DOAJ, AGRIS/CARIS,
31. ÇOŞKUN F., KAPTAN B., Tekirdağ İl Merkezinde Çeşitli Gelir Gruplarındaki Ailelerde Süt ve Ürünleri Tüketimi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 2007.
Özgün Makale CAB Abstracts, Global Health, Food Science and Technology Abstracts(FSTA), Index Copernicus
32. Coskun F., A. M., The effects of using different mustard seeds and starter cultures on some properties of hardaliye, Annals of Microbiology, 2006.
Özgün Makale SCI
33. ÇOŞKUN F., Gıdalarda Bulunan Doğal Koruyucular, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2006.
Özgün Makale Google Academic
34. ÇOŞKUN F., The Determination of Fecal Contamination of Strawbery Flavored and Plain Ice Cream Samples Sold in Tekirdağ, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 2005.
Özgün Makale CAB Abstract
35. ÖNEMLİ F., ÇOŞKUN F., The Effects of Some Cropping Systems on Total Micro Organisms Number at Different Soil Depths., Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty., 2005.
Özgün Makale CAB Abstract
36. ÇOŞKUN F., ARICI M., Sütlü Biber Turşusu Yapımı Üzerine Bir Araştırma, Akademik Gıda Dergisi, 2005.
Özgün Makale Google
37. ÇOŞKUN F., Tarhana ve Beslenme Yönünden Önemi, Gıda ve Yem Bilimi, 2003.
Özgün Makale Google Academic
38. ÇOŞKUN F., Trakya’nın Değişik Yörelerinde Üretilen Ev Tarhanalarının Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Gıda Mühendisliği Dergisi, 2002.
Özgün Makale Google Academic
39. ARICI M., ÇOŞKUN F., Hardaliye: fermented grape juice as a traditional Turkish beverage, FOOD MICROBIOLOGY, 2001.
Özgün Makale SSCI
40. ÇOŞKUN F., Fırın Ürünlerinde Bakteriyel Kökenli Gıda Zehirlenmeleri ve Önleme Yolları, Pasta Ekmek Dondurma Teknik, 1998.
Özgün Makale Google
41. DEMİRCİ M., ÇOŞKUN F., 0-1 Yaş Arası Bebekler için Gerekli Olan Temel Besinler, Gıda Teknolojisi, 1997.
Özgün Makale google
42. ARICI M., ÇOŞKUN F., Çelikyurt G., MİRİK M., Gülcü M., TOKATLI DEMİROK N., Technological and Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Hardaliye, Journal of Agricultural Sciences.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇOŞKUN F., İnsan Beslenmesi ve Sağlığında Fermente Ürünlerin Önemi, Hasad Gıda., 2008.
Özgün Makale Google
2. ÇOŞKUN F., Geleneksel Fermente Bir İçeceğimiz:Hardaliye, Hasad Gıda Dergisi, 2005.
Özgün Makale Google
3. ÇOŞKUN F., Üzümün Bileşimi ve Beslenmedeki Önemi., Hasad Gıda Dergisi, 2005.
Özgün Makale Google
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇOŞKUN F., Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, Bölüm: Hardaliye, Yayın Yeri: Springer Netherlands, Editör: Helaine Selin, 2016.
2. ÇOŞKUN F., Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, Bölüm: Couscous, Yayın Yeri: Springer Netherlands, Editör: Helaine Selin, 2016.
3. ÇOŞKUN F., Encyclopaedia of the History of Science Technology and Medicine in Non Western Cultures, Bölüm: Hardaliye, Yayın Yeri: Springer Science+Business Media Dordrecht, 2014.
Ansiklopedi Maddesi
4. ÇOŞKUN F., Encyclopaedia of the History of Science Technology and Medicine in Non Western Cultures, Bölüm: Couscous, Yayın Yeri: Springer Science+Business Media Dordrecht, 2014.
Ansiklopedi Maddesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ATİK A., ÇOŞKUN F., ATİK İ., Fermantasyon ile Organik Asit Üretimi, International Eurasian Congress on ‘Natural Nutrition and Healthy Life’ 2018 (12.07.2018-15.07.2018).
Tam metin bildiri
2. ÇOŞKUN F., TIRPANCI SİVRİ G., TOPÇUOĞLU E., DÖNER T., Effects of Different Spices on the Chemical, Microbiological and Sensory Properties of PickledCucumber, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”19-21 April 2018 Kyrenia / Northern Cyprus (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ÇOŞKUN F., Some Properties of Tarhana Produced by Adding Saccharomyces cerevisiae and Sourdough asStarter Culture After Different Fermentation Periods, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”19-21 April 2018 Kyrenia / Northern Cyprus (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ÇOŞKUN F., ÇOTRA Y., The Presence of Sorbic Acid and Benzoic Acid in Tomato Paste Offered for Sale in Istanbul Province, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”19-21 April 2018 Kyrenia / Northern Cyprus (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. APAYDIN H., ÇOŞKUN F., USE OF TEXTURE ANALYSIS TO DETERMINE THE FRESHNESS OF LEBLEBI, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”19-21 April 2018 Kyrenia / Northern Cyprus (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. ÇOŞKUN F., Gıda Kontaminasyonları, 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
7. ÇOŞKUN F., KARABULUT DİRİCAN L., Probiyotik Yoğurdun Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri Üzerine Çam Balının Etkisi, 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri
8. APAYDIN D., ÇOŞKUN F., Changes of some properties of honey-enriched probiotic yogurt during refrigerated storage, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
9. AKYAR M., EKŞİ Z., POLATDEMİR E., APAYDIN D., ÇOŞKUN F., The advantages of microwave using on foods, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
10. ÇOŞKUN F., GÖKSEL S. T., Anti-yeast Effectiveness of Some Essential Oils from Plants on Food Spoilage Yeast, The 3rd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
11. ÇOŞKUN F., GÜLCÜ M. A., göksel t. . s., Changes in some properties of hardaliye samples produced using different lactic acid bacteria during fermentation process, The 3rd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
12. ÇOŞKUN F., BARUT GÖK S., Determination of Changes During Fermentation in Pickled Peppers with milk produced using different years, The 3rd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
13. ÇOŞKUN F., Ermenek Halva, The 3rd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
14. ÇOŞKUN F., Sesame Halva and Halva with Sesame, The 3rd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
15. Tuğba Ş. S., ÇOŞKUN F., BULUT S., The Effect of High pressure on microbiological characteristics of the meat to be used in the production of cig kofte(raw meat ball), The 3rd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
16. Coşkun F., D. O., Effects of fermentation and drying processon the soluble-vitamin content of tarhana, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus” 24-26 October 2013,Struga(Ohrid Lake)/Macedonia (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
17. Coşkun F., Y. A., C. R., The effects on yeast of some plant extracts., The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus” 24-26 October 2013,Struga(Ohrid Lake)/Macedonia. (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
18. COŞKUN F., The traditional fermented sausage produced in Bulgaria: Lukanka., The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus” 24-26 October 2013,Struga(Ohrid Lake)/Macedonia (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
19. COŞKUN F., Traditional Pastries of Bulgaria: Kozanak, Kifla and Bannicka, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus” 24-26 October 2013,Struga(Ohrid Lake)/Macedonia (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
20. Coşkun F., T. S. G., Hardaliye: a beverage produced by fermentation of grape juice, European Biotechnology Congress 2013.16-18 May Bratislava, (16.05.2013-18.05.2013).
Özet bildiri
21. Tırpancı S. G., C. F., Utilization of Food Waste Products by Fermentation Processes, European Biotechnology Congress 2013.16-18 May Bratislava, Slovakia (16.05.2013-18.05.2013).
Özet bildiri
22. Kaptan B., C. F., B. G. S., Gıda Ambalajlamada Nanoteknoloji Uygulamaları., 4. Gıda Güvenliği Kongresi (14.05.2013-15.05.2013).
Özet bildiri
23. Coşkun F., Effect of Hardaliye of the use of different lactic acid bacteria., The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus” 24-26 October 2013,Struga(Ohrid Lake)/Macedonia (24.10.2012-26.10.2013).
Özet bildiri
24. Arıcı M., C. F., Ç. G., M. M., G. G., T. N., Phenotypic and genotypic cheracterization of lactic acid bacteria isolated from hardaliye and their technological and probiotic properties., 23rd International ICFMH Symposium Food Micro 2012. Istanbul, September 3-7. (03.09.2012-07.09.2012).
Özet bildiri
25. Coşkun F., K. B., Gıda Ambalajlarından Kaynaklanan Migrasyonun Gıda Güvenliği Açısınsan Önemi, 3. Gıda Güvenliği Kongresi. 3-4 Mayıs 2012. İSTANBUL (03.05.2012-04.05.2012).
Özet bildiri
26. Kaptan B., C. F., A fonctional product: Curd Cheese, Food Science, Engineering and Technologies 2011. Scientific Works Volume LVIII, Issue 1 (14.10.2010-15.10.2011).
Tam metin bildiri
27. Coşkun F., A. M., Ç. G., G. M., Changes Occuring at The End of Storage in Some Properties of Hardaliye Produced by Using Different Methods, The I st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus” 15-17 April 2010 Tekirdag/TURKEY (15.04.2010-17.04.2010).
Özet bildiri
28. COŞKUN F., Production Couscous which is among The Traditional Delights of Turkey in Thracian Region, The I st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
29. Coşkun F., G. K. G., The Traditional Breakfast Food of Kırklareli Region : Savoury Salt, he I st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
30. Coşkun F., Y. İ., The Traditional Sini Mantı (Meat Pastry; A Turkish Type of Ravioli) of Thracian Region., The I st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
31. COŞKUN F., Topalak and Sıkma cooked in Aydın Region, The I st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
32. Coşkun F., Y. İ., D. A., The microbiological quality of packaged and unpackaged emulsified sausages sold in Tekirdag, Turkey, 10. Fachsymposium Lebensmittelmikrobiologie, Stuttgart‏ (09.04.2008-11.04.2008).
Özet bildiri
33. Arıcı M., C. F., Ausgewählte Eigensachaften von Hardaliye produziert mit Starterkulturen und unterschiedlichen Senfsamen, Ausgewählte Eigensachaften von Hardaliye produziert mit Starterkulturen und unterschiedlichen Senfsamen (05.04.2006-07.04.2006).
Özet bildiri
34. Arıcı M., C. F., Lactic acid fermented grape juice as a traditional Turkish beverage (Hardaliye)., Vegetables and Fruit fer Beter Nutrition and Health: Scientific Evidence and Practical Experiences. 4 th Karlsruhe Nutrition Symposium (10.10.1999-12.10.1999).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇOŞKUN F., Akıllı Ambalajlama, Nanoteknoloji veYenilebilir Kaplamalar, 4. Trakya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Sempozyumu "Güncel Yaklaşımlarla Beslenme" (27.04.2017-28.04.2017).
2. Coşkun F., D. O., Biyobozunur Ambalaj Materyalleri, Ekoloji 2013 Ekoloji Sempozyumu 2-4 Mayıs Tekirdağ (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
3. Korucu D., C. F., Tomas Peynirinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması, 11. Türkiye Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012. HATAY . (10.10.2012-12.10.2012).
Özet bildiri
4. Coşkun F., Ç. E., Farklı Baharat İlavesinin Depolama Süresince Bozanın Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi, III.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 10-12 Mayıs 2012. KONYA (10.05.2012-12.05.2012).
Özet bildiri
5. Coşkun F., B. G. S., Laktik Asit Bakterileri Kullanılarak Geleneksel Sütlü Biber Turşusu Üretimi., 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 10-12 Mayıs 2012 KONYA (10.05.2012-12.05.2012).
Davetli konuşmacı
6. Barut G. S., C. F., Salamuralı Ürünlerde Görülen Bozulmalar., 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım 2011. ANKARA (24.11.2011-26.11.2011).
Özet bildiri
7. COŞKUN F., Tekirdağ’ın Geleneksel Lezzetleri., Tekirdağ Değerleri Sempozyumu. 21 Ekim 2010. Tekirdağ (21.10.2010-21.10.2010).
Tam metin bildiri
8. ÇOŞKUN F., ARICI M., gülcü m., gülnaz ç., Farklı Yöntemler Kullanılarak Üretilen Hardaliyelerin Bazı Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik e Duyusal Özellikleri, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu(27-29 Mayıs 2009, Van (27.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
9. Gümüş T., C. F., Gıda Güvenliğinde Fermantasyon, 10. Gıda Kongresi 21-23 Mayıs2008 , Erzurum. (21.05.2008-23.05.2008).
Tam metin bildiri
10. Coşkun F., A. M., Farklı Hardal Tohumları ve Üzüm Çeşitleri Kullanımının Hardaliyenin Bazı Özelliklerine Etkisi., 1. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 23-24 Eylül 2004. Van (23.09.2004-24.09.2004).
Özet bildiri
11. Coşkun F., A. M., Sütlü Biber Turşusu, 1. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 23-24 Eylül 2004. Van (23.09.2004-24.09.2004).
Özet bildiri
12. Arıcı M., G. T., C. F., Laktik Asit Fermentasyonu İle Üretilen Bir Üzüm Suyu İçeceği(Hardaliye) Üzerine Bir Araştırma, 2000’li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi. İzmir. (18.10.1999-21.10.1999).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Scientific Research and Reports (22.02.2019-22.02.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Annual Research Review in Biology (25.01.2019-25.01.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Microbiology Research Journal International (03.12.2018-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
4. Asian Food Science Journal (07.11.2018-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
5. Biotechnology Journal International (10.10.2018-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
6. Annual Research Review in Biology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
7. Journal of Advances in Microbiology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
8. Journal of Advances in Biology Biotechnology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
9. Current Journal of Applied Science and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
10. Journal of Food and Health Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
11. Archives of Current Research International, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi
12. Microbiology Research Journal International, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
13. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
14. Journal of Human Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
15. Yüzüncü Yıl Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yayın Hakemliği (28.02.2018-), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Etlerin Yüksek Basınçla Pastörizasyonu, BAP, Yönetici, 30.11.2012-16.12.2016.
2. Hardaliye Üretimi ve Mikroflorası Üzerine Araştırmalar, BAP, Araştırmacı.
3. Hardaliyeden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
4. Tomas Peynirinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması, BAP, Yönetici.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Microbiology Research Journal International, Yer:West Bengal, 08.11.2018-08.11.2018.
Asian Food Science Journal, Yer:West Bengal, 08.11.2018-08.11.2018.
Biotechnology Journal International, Yer:West Bengal, 08.11.2018-08.11.2018.
Yüzüncü Yıl Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Yayın Hakemliği, Yer:Van, 28.02.2018-28.02.2018.