Yrd. Doç. Dr. FATMA ÇOŞKUN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. FATMA ÇOŞKUN

T: (0282) 250 2162

M fcoskun@nku.edu.tr

W fcoskun.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Gıda Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞžİ ANABİLİMDALI
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL UNİİVERSİTY
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA UNİVERSİTY
2003-
Dr. TRAKYA UNİVERSİTY
2001-
Araş. Gör. TRAKYA UNİVERSİTY
1994-
İdari Görevler
Farabi Koordinatörü ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-
Komisyon Üyeliği TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2007-2008
Komisyon Başkanlığı TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2006-2007
Komisyon Başkanlığı TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2005-2006
Komisyon Başkanlığı TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2003-2004
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Fermantasyon Teknolojisi
Gıda Hijyeni ve Üretimi
Gıda Mikrobiyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇOŞKUN F., A Traditional Turkish Fermented Non-Alcoholic Grape-Based Beverage, “Hardaliye", Beverages, 2017.
DOAJ, FSTA , CLOCKSS, e-Helvetica
2. ÇOŞKUN F., KAYİŞOĞLU S., Besin etiketi okuma alışkanlıklarına tüketici yaşının etkisinin araştırılması, Journal of Human Sciences, vol. 13, pp. 4876-4890, 2016.
Özgün Makale Google scholar Erişim Linki
3. ÇOŞKUN F., KORUCU D., Some properties of Tomas cheese and identification of lactic acid bacteria isolated from Tomas cheese, Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol. 10, pp. 152-156, 2016.
Özgün Makale J-gate, Cross Ref, Google Scholar, SAO/NASA, arXiv, ANED Erişim Linki
4. KAYİŞOĞLU S., ÇOŞKUN F., Determinatıon Of The Level Of Knowledge Of Consumers About Food Additives, Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol. 10, pp. 53-56, 2016.
Özgün Makale J-gate, CrossRef, Google scholar, SAO/NASA, arXiv, ANED Erişim Linki
5. ÇOŞKUN F., TIRPANCI SİVRİ G., DEMİRCİ A. Ş., Anti-Yeast Effects of Some Commercial Essential Oils against Food-Related Yeasts, Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol. 10, pp. 83-88, 2016.
Özgün Makale J-Gate, CrossRef, Sao/Nasa, The arXiv, ANED, Google Scholar Erişim Linki
6. ÇOŞKUN F., YILMAZ İ., DEMİRCİ A. Ş., The Microbiological Quality of Frankfurters Sold in Tekirdag, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2015.
Özgün Makale CABI, DOAJ EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK ULAKBİM
7. ÇOŞKUN F., Tarhananın Tarihi ve Türkiye’de Tarhana Çeşitleri, Electronic Journal of Food Technologies, 2014.
Özgün Makale google academic
8. ÖZEN F., ÇOŞKUN F., Effect of Herbal Extracts Addition on Microbial Composition and Sensory Properties of Tekirdag Meatballs, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2014.
Özgün Makale CABI CABIDOAJ DOAJEBSCO EBSCOFAO AGRIS FAO AGRIS INDEX COPERNICUS INDEX COPERNICUSTUBİTAK-ULAKBİM TVBBVT TUBİTAK-ULAKBİM Agriculture, Veterinary and Biological Sciences Database Proquest Tarım ve Çevre Bilimleri Veri Tabanı tarafından taranmaktadır / Indexed by Proquest Agricultural & Environmental Science Database
9. ÇOŞKUN F., ÇAKIR E., Effect of the addItIon of dIfferent spIces on some characteristics of boza during storage, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014.
Özgün Makale Google Scholar
10. ŞEKERCİ A., ÇOŞKUN F., İstanbul İlinde Satışa Sunulan Tahin Helvalarında Aflatoksin Varlığının Belirlenmesi, Dünya Gıda, 2014.
Özgün Makale Google
11. Coskun F., T. S. G., Hardaliye: a beverage produced by the fermentation of grape juice, Current Opinion in Biotechnology, 2013.
Özgün Makale SCI
12. Tirpanci S. G., C. F., B. G. S., Utilization of food waste products by fermentation processes., Current Opinion in Biotechnology, 2013.
Özgün Makale SCI
13. ÇOŞKUN F., Production of couscous using the traditional method in Turkey and couscous in the world., African Journal of Agricultural Research, 2013.
Özgün Makale Open J-Gate,Animal Science Database, Biocontrol News and Information, Biofuels Abstracts, Botanical Pesticides,CAB Abstracts,CABI´s Environmental Impact,Crop Physiology Abstracts,Crop Science Database,Dairy Science Abstracts, Entomology Abstracts, Environmental Sciences and Pollution Management, Field Crop Abstracts, Forest Products Abstracts, Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Agricultural Engineering Abstracts,Agroforestry Abstracts, Animal Breeding Abstracts,Animal Production Database,SCImago,Google Scholar,Genamics Journal Seek,TEEAL,DOAJ,EVISA,NAAS,Research Gate,Scientific Information Database (SID),Global Impact Factor,Animal Science Database, Biocontrol News and Information, Biofuels Abstracts, Botanical Pesticides, CAB Abstracts, CABI´s Environmental Impact, Crop Physiology Abstracts, Crop Science Database, Dairy Science Abstracts, Entomology Abstracts, Environmental Sciences and Pollution Management, Field Crop Abstracts, Forest Products Abstracts,Forest Science Database, Forestry Abstracts, Grasslands and Forage Abstracts, Helminthological Abstracts, Horticultural Science Abstracts, Irrigation and Drainage Abstracts, Leisure, Recreation and Tourism Abstracts, Maize Abstracts,Nematological Abstracts
14. ÇOŞKUN F., KAPTAN B., Gıda Ambalajlarından Kaynaklanan Migrasyonun Gıda Güvenliği Açısından Önemi, Dünya Gıda, 2012.
Özgün Makale Tübitak Ulakbim ,Copernicus
15. ÇOŞKUN F., ARICI M., Çelikyurt G., Gülcü M., Changes Occuring at The End of Storage in Some Properties of Hardaliye Produced by Using Different Methods, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 2012.
Özgün Makale CABI, DOAJ,EBSCO,FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS,TUBİTAK ULAKBİM
16. ÇOŞKUN F., Trakya’da geleneksel bir yemeğimiz:Sini mantısı, Dünya Gıda, 2012.
Özgün Makale Ulakbim, Index Copernicus
17. ÇOŞKUN F., Şenoğlu C., The effect of using different levels of calcium carbonate on the physical, chemical and sensory properties of yoghurt, The JOURNAL OF FOOD, vol. 36, pp. 129-135, 2011.
Özgün Makale CAB Abstracts, Index Copernicus, EBSCO, ULAKBİM, DOAJ
18. ÇOŞKUN F., ARICI M., Hardaliyenin Bazı Özellikleri Üzerine Farklı Hardal Tohumları ve Üzüm Çesitleri Kullanımının Etkisi, Academic Food Journal, 2011.
Özgün Makale CAB Abstracts, Global Health, Food Science and Technology Abstracts (FSTA), Index Copernicus
19. ÇOŞKUN F., Antimicrobial Activity of Some Spices and Spice Extracts Used in Foods., Academic Food Journal, 2010.
Özgün Makale CAB Abstract i Global Health, FSTA, Index Copernicus
20. ÇOŞKUN F., TURHAN H., A research on vitamin usage habits and factors affecting this habits in İstanbul, Marmara Pharmaceutical Journal, 2010.
Özgün Makale ABC Chemistry free chemical information, CAS, DOAJ, EBSCO, GOOGLE, J-Gate, Scopus, Index Copernicus, Sci fınder, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline
21. ÇOŞKUN F., Microbiological Characteristics of Some Spices Sold in Tekirdağ Markets, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 2010.
Özgün Makale CABI, DOAJ, AGRIS/CARIS, FAO AGRIS; Tübitak Ulakbim,
22. COŞKUNTUNA L., KOÇ F., ÇOŞKUN F., Effect of Chemical Content and Physical Characteristics on Nutritional Value of Wheat Varieties Collected from Thrace Region, Pakistan Journal of Nutrition, 2008.
Özgün Makale ASCI-Database CABI Cambridge Scientific Abstract Chemical Abstract Services Directory of Open Access Journals FSTA ISI Web of Knowledge SCIMAGO SCOPUS Thomson ISI
23. ÇOŞKUN F., Determination of some microbiological properties of dough leaves for börek production sold in yufka workshops in center of Tekirdağ Province, ournal of Tekirdağ Agricultural Faculty., 2007.
Özgün Makale CABI, DOAJ, AGRIS/CARIS,
24. ÇOŞKUN F., KAPTAN B., Tekirdağ İl Merkezinde Çeşitli Gelir Gruplarındaki Ailelerde Süt ve Ürünleri Tüketimi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 2007.
Özgün Makale CAB Abstracts, Global Health, Food Science and Technology Abstracts(FSTA), Index Copernicus
25. Coskun F., A. M., The effects of using different mustard seeds and starter cultures on some properties of hardaliye, Annals of Microbiology, 2006.
Özgün Makale SCI
26. ÇOŞKUN F., Gıdalarda Bulunan Doğal Koruyucular, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2006.
Özgün Makale Google Academic
27. ÇOŞKUN F., The Determination of Fecal Contamination of Strawbery Flavored and Plain Ice Cream Samples Sold in Tekirdağ, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 2005.
Özgün Makale CAB Abstract
28. ÖNEMLİ F., ÇOŞKUN F., The Effects of Some Cropping Systems on Total Micro Organisms Number at Different Soil Depths., Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty., 2005.
Özgün Makale CAB Abstract
29. ÇOŞKUN F., ARICI M., Sütlü Biber Turşusu Yapımı Üzerine Bir Araştırma, Akademik Gıda Dergisi, 2005.
Özgün Makale Google
30. ÇOŞKUN F., Tarhana ve Beslenme Yönünden Önemi, Gıda ve Yem Bilimi, 2003.
Özgün Makale Google Academic
31. ÇOŞKUN F., Trakya’nın Değişik Yörelerinde Üretilen Ev Tarhanalarının Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Gıda Mühendisliği Dergisi, 2002.
Özgün Makale Google Academic
32. ARICI M., ÇOŞKUN F., Hardaliye: fermented grape juice as a traditional Turkish beverage, FOOD MICROBIOLOGY, 2001.
Özgün Makale SSCI
33. ÇOŞKUN F., Fırın Ürünlerinde Bakteriyel Kökenli Gıda Zehirlenmeleri ve Önleme Yolları, Pasta Ekmek Dondurma Teknik, 1998.
Özgün Makale Google
34. DEMİRCİ M., ÇOŞKUN F., 0-1 Yaş Arası Bebekler için Gerekli Olan Temel Besinler, Gıda Teknolojisi, 1997.
Özgün Makale google
35. ARICI M., ÇOŞKUN F., Çelikyurt G., MİRİK M., Gülcü M., TOKATLI DEMİROK N., Technological and Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Hardaliye, Journal of Agricultural Sciences.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇOŞKUN F., İnsan Beslenmesi ve Sağlığında Fermente Ürünlerin Önemi, Hasad Gıda., 2008.
Özgün Makale Google
2. ÇOŞKUN F., Geleneksel Fermente Bir İçeceğimiz:Hardaliye, Hasad Gıda Dergisi, 2005.
Özgün Makale Google
3. ÇOŞKUN F., Üzümün Bileşimi ve Beslenmedeki Önemi., Hasad Gıda Dergisi, 2005.
Özgün Makale Google
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇOŞKUN F., Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, Bölüm: Hardaliye, Yayın Yeri: Springer Netherlands, Editör: Helaine Selin, 2016.
2. ÇOŞKUN F., Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures, Bölüm: Couscous, Yayın Yeri: Springer Netherlands, Editör: Helaine Selin, 2016.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇOŞKUN F., GÖKSEL S. T., Anti-yeast Effectiveness of Some Essential Oils from Plants on Food Spoilage Yeast, The 3rd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
2. ÇOŞKUN F., GÜLCÜ M. A., göksel t. . s., Changes in some properties of hardaliye samples produced using different lactic acid bacteria during fermentation process, The 3rd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
3. ÇOŞKUN F., BARUT GÖK S., Determination of Changes During Fermentation in Pickled Peppers with milk produced using different years, The 3rd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
4. ÇOŞKUN F., Ermenek Halva, The 3rd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
5. ÇOŞKUN F., Sesame Halva and Halva with Sesame, The 3rd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
6. Tuğba Ş. S., ÇOŞKUN F., BULUT S., The Effect of High pressure on microbiological characteristics of the meat to be used in the production of cig kofte(raw meat ball), The 3rd International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
7. Coşkun F., D. O., Effects of fermentation and drying processon the soluble-vitamin content of tarhana, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus” 24-26 October 2013,Struga(Ohrid Lake)/Macedonia (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
8. Coşkun F., Y. A., C. R., The effects on yeast of some plant extracts., The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus” 24-26 October 2013,Struga(Ohrid Lake)/Macedonia. (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
9. COŞKUN F., The traditional fermented sausage produced in Bulgaria: Lukanka., The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus” 24-26 October 2013,Struga(Ohrid Lake)/Macedonia (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
10. COŞKUN F., Traditional Pastries of Bulgaria: Kozanak, Kifla and Bannicka, The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus” 24-26 October 2013,Struga(Ohrid Lake)/Macedonia (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
11. Coşkun F., T. S. G., Hardaliye: a beverage produced by fermentation of grape juice, European Biotechnology Congress 2013.16-18 May Bratislava, (16.05.2013-18.05.2013).
Özet bildiri
12. Tırpancı S. G., C. F., Utilization of Food Waste Products by Fermentation Processes, European Biotechnology Congress 2013.16-18 May Bratislava, Slovakia (16.05.2013-18.05.2013).
Özet bildiri
13. Kaptan B., C. F., B. G. S., Gıda Ambalajlamada Nanoteknoloji Uygulamaları., 4. Gıda Güvenliği Kongresi (14.05.2013-15.05.2013).
Özet bildiri
14. Coşkun F., Effect of Hardaliye of the use of different lactic acid bacteria., The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus” 24-26 October 2013,Struga(Ohrid Lake)/Macedonia (24.10.2012-26.10.2013).
Özet bildiri
15. Arıcı M., C. F., Ç. G., M. M., G. G., T. N., Phenotypic and genotypic cheracterization of lactic acid bacteria isolated from hardaliye and their technological and probiotic properties., 23rd International ICFMH Symposium Food Micro 2012. Istanbul, September 3-7. (03.09.2012-07.09.2012).
Özet bildiri
16. Coşkun F., K. B., Gıda Ambalajlarından Kaynaklanan Migrasyonun Gıda Güvenliği Açısınsan Önemi, 3. Gıda Güvenliği Kongresi. 3-4 Mayıs 2012. İSTANBUL (03.05.2012-04.05.2012).
Özet bildiri
17. Kaptan B., C. F., A fonctional product: Curd Cheese, Food Science, Engineering and Technologies 2011. Scientific Works Volume LVIII, Issue 1 (14.10.2010-15.10.2011).
Tam metin bildiri
18. Coşkun F., A. M., Ç. G., G. M., Changes Occuring at The End of Storage in Some Properties of Hardaliye Produced by Using Different Methods, The I st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus” 15-17 April 2010 Tekirdag/TURKEY (15.04.2010-17.04.2010).
Özet bildiri
19. COŞKUN F., Production Couscous which is among The Traditional Delights of Turkey in Thracian Region, The I st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
20. Coşkun F., G. K. G., The Traditional Breakfast Food of Kırklareli Region : Savoury Salt, he I st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
21. Coşkun F., Y. İ., The Traditional Sini Mantı (Meat Pastry; A Turkish Type of Ravioli) of Thracian Region., The I st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
22. COŞKUN F., Topalak and Sıkma cooked in Aydın Region, The I st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucaus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
23. Coşkun F., Y. İ., D. A., The microbiological quality of packaged and unpackaged emulsified sausages sold in Tekirdag, Turkey, 10. Fachsymposium Lebensmittelmikrobiologie, Stuttgart‏ (09.04.2008-11.04.2008).
Özet bildiri
24. Arıcı M., C. F., Ausgewählte Eigensachaften von Hardaliye produziert mit Starterkulturen und unterschiedlichen Senfsamen, Ausgewählte Eigensachaften von Hardaliye produziert mit Starterkulturen und unterschiedlichen Senfsamen (05.04.2006-07.04.2006).
Özet bildiri
25. Arıcı M., C. F., Lactic acid fermented grape juice as a traditional Turkish beverage (Hardaliye)., Vegetables and Fruit fer Beter Nutrition and Health: Scientific Evidence and Practical Experiences. 4 th Karlsruhe Nutrition Symposium (10.10.1999-12.10.1999).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Coşkun F., D. O., Biyobozunur Ambalaj Materyalleri, Ekoloji 2013 Ekoloji Sempozyumu 2-4 Mayıs Tekirdağ (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
2. Korucu D., C. F., Tomas Peynirinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması, 11. Türkiye Gıda Kongresi 10-12 Ekim 2012. HATAY . (10.10.2012-12.10.2012).
Özet bildiri
3. Coşkun F., Ç. E., Farklı Baharat İlavesinin Depolama Süresince Bozanın Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi, III.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 10-12 Mayıs 2012. KONYA (10.05.2012-12.05.2012).
Özet bildiri
4. Coşkun F., B. G. S., Laktik Asit Bakterileri Kullanılarak Geleneksel Sütlü Biber Turşusu Üretimi., 3. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. 10-12 Mayıs 2012 KONYA (10.05.2012-12.05.2012).
Davetli konuşmacı
5. Barut G. S., C. F., Salamuralı Ürünlerde Görülen Bozulmalar., 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım 2011. ANKARA (24.11.2011-26.11.2011).
Özet bildiri
6. COŞKUN F., Tekirdağ’ın Geleneksel Lezzetleri., Tekirdağ Değerleri Sempozyumu. 21 Ekim 2010. Tekirdağ (21.10.2010-21.10.2010).
Tam metin bildiri
7. ÇOŞKUN F., ARICI M., gülcü m., gülnaz ç., Farklı Yöntemler Kullanılarak Üretilen Hardaliyelerin Bazı Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik e Duyusal Özellikleri, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu(27-29 Mayıs 2009, Van (27.05.2009-29.05.2009).
Tam metin bildiri
8. Gümüş T., C. F., Gıda Güvenliğinde Fermantasyon, 10. Gıda Kongresi 21-23 Mayıs2008 , Erzurum. (21.05.2008-23.05.2008).
Tam metin bildiri
9. Coşkun F., A. M., Farklı Hardal Tohumları ve Üzüm Çeşitleri Kullanımının Hardaliyenin Bazı Özelliklerine Etkisi., 1. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 23-24 Eylül 2004. Van (23.09.2004-24.09.2004).
Özet bildiri
10. Coşkun F., A. M., Sütlü Biber Turşusu, 1. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 23-24 Eylül 2004. Van (23.09.2004-24.09.2004).
Özet bildiri
11. Arıcı M., G. T., C. F., Laktik Asit Fermentasyonu İle Üretilen Bir Üzüm Suyu İçeceği(Hardaliye) Üzerine Bir Araştırma, 2000’li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi. İzmir. (18.10.1999-21.10.1999).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Etlerin Yüksek Basınçla Pastörizasyonu, BAP, Yönetici, 30.11.2012-16.12.2016.
2. Hardaliye Üretimi ve Mikroflorası Üzerine Araştırmalar, BAP, Araştırmacı.
3. Hardaliyeden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
4. Tomas Peynirinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması, BAP, Yönetici.